Programowanie falowników firmy Siemens na przykładzie przemiennika częstotliwości Sinamics V20. W tym artykule zaprezentujemy sposób obsługi panelu BOP, funkcje poszczególnych przycisków. W kolejnych częściach artykułu omówimy jeszcze statusy przemiennika widoczne na ekranie LCD, a następnie przejdziemy do programowania falownika, omówimy strukturę menu oraz podstawowe funkcje i możliwości przemiennika Siemens V20.

Obsługa Panelu BOP

Falowniki Siemens V20 posiadają wbudowany panel obsługi BOP wyposażony w wyświetlacz LCS, diody statusowe LED oraz 6 przycisków pozwalających na obsługę i programowanie falownika.

Funkcje realizowane przez przyciski dostępne na panelu obsługi BOP:

Przycisk Zatrzymania Przekształtnika

Pierwszy od lewej – czerwony przycisk „o” służy do zatrzymywania falownika – jego pojedyncze naciśnięcie skutkuje zatrzymaniem „WYŁ1” w trybie ręcznym, zaś podwójne naciśnięcie lub przytrzymanie powyżej 3 sekund powoduje zatrzymanie „WYŁ2” to jest zatrzymanie silnika swobodnym wybiegiem bez użycia zaprogramowanej rampy hamowania,

Przycisk Startu w Trybie Ręcznym / Jog

bop-przycisk-i-green

Idąc kolejno od lewej strony następnym przyciskiem jest zielony przycisk „I” służący do uruchomienia przemiennika w trybie ręcznym lub joggingu.

Przycisk Funkcyjny M

bop-przycisk-m

Krótkie naciśnięcie przycisku „M” tj. poniżej 2 sekund pozwala na wejście do menu ustawiania parametru lub przejście do następnego ekranu, restart edytowania „cyfra po cyfrze” w wybranym elemencie lub odrzucenie zmian i powrót. Długie naciśniecie zaś skutkuje odpowiednio powrotem do ekranu stanu lub wejściem do menu ustawień.

Przycisk OK

W przypadku tego przycisku rozróżniamy również naciśnięcie krótkie skutkujące przejściem między wartościami stanu, przejściem do trybu edytowania wartości, przełączeniem na kolejną cyfrę lub czyszczeniem błędów oraz długie naciśnięcie pozwalające na szybki wybór numeru parametru lub edycje jego wartości.

Przyciski Strzałek Góra / Dół

bop-przycisk-strzalka-gora
bop-przycisk-strzalka-dol

Wspomniane przycisku służą do nawigacji po menu przemiennika oraz odpowiednio do zwiększania wartości danego parametru (strzałka w górę) lub jej zmniejszania (strzałka w dół). Długie naciśnięcie opisywanych przycisków skutkuje szybką zmianą wartości.

Kombinacja Przycisków M + OK

Wspólne naciśnięcie przycisku funkcyjnego M oraz przycisku OK pozwala na przełączanie pomiędzy trybami pracy falownika: trybem RĘCZNYM / trybem JOG / trybem AUTO,

Kombinacja Przycisków Strzałka w Górę + Strzałka w Dół

Wspólne naciśnięcie przycisków strzałki w górę oraz przycisku strzałki w dół skutkuje zmianą kierunku obrotów silnika.

Udostępnij