We wcześniejszym artykule zajęliśmy się dostępnymi na panelu obsługi falownika Siemens V20 przyciskami, teraz przyszła kolej na ikony, które w zależności od aktualnego statusu falownika mogą się pokazywać na wyświetlaczu.

Błędy i Alarmy

Symbol:

Wyjaśnienie: Występuje przynajmniej jeden bieżący błąd falownika.

Symbol:

Wyjaśnienie: Występuje przynajmniej jeden bieżący alarm falownika.

Praca Falownika

Symbol: 

Wyjaśnienie: Przemiennik częstotliwości pracuje, jednak aktualna częstotliwość silnika może być równa zero.

Symbol (pulsuje):

Wyjaśnienie: Falownik może nieoczekiwanie zostać zasilony – np. za pośrednictwem trybu ochrony przed zamarzaniem.

Symbol: 

Wyjaśnienie: Wał silnika wiruje w przeciwnym kierunku.

Tryb Ręczny / Jog

Symbol: 

Wyjaśnienie: Falownik znajduje się w trybie ręcznym.

Symbol (pulsuje): 

Wyjaśnienie: Falownik znajduje się w trybie JOG.

Udostępnij